2019/03/26

Ultimile modificări ale programului «Prima Casă»

Programul de stat “Prima casă” a fost din nou modificat de către Guvern. Astfel, la 3 august în „Monitorul oficial” a fost publicat Regulamentul privind procedura de acordare a compensațiilor pentru familiile cu copii în cadrul programului „Prima casă” sau după cum l-au botezat „Prima casă-3”. 

Condițiile de bază ale programului sunt următoarele: cetățenii RM cu vîrsta cuprinsă între 18 și 45 ani, angajați oficial în cîmpul muncii și care nu dispun de credite ipotecare. 

Prima versiune a programului “Prima casă” prevedea ca împrumutatul să nu dispună de propria locuință, însă ulterior condițiile au fost modificate. Astfel, acum pot participa la program și proprietarii apartamentelor în care fiecărui membru al familiei îi revin mai puțin de 9 m.p. sau cei care au moștenit sau au primit cadou un imobil în afara or. Chișinău. Suma maximă a finanțării este de 1 milion de lei sau apx. 50 mii euro. Finanțările vor fi oferite de bănci pe un termen de pînă la 25 ani cu posibilitatea rambursării anticipate fără aplicarea comisioanelor suplimentare. Statul garantează 50% din suma contractată. Rata dobînzii în cadrul programului este una flotantă ceea ce presupune eventuale modificări odată la 6 și 12 luni. Menționăm că din momentul lansării programului rata dobînzii a fost diminuată de la cca. 9,03%, pînă la 7-8%. Suplimentar, se va achita un comision unic la debursarea creditului în mărime de pînă la 1% din suma creditului. Locuințele procurate în cadrul programului trebuie să fie deja construite, date în exploatare și înregistrate în Registrul imobilelor. Prima rată constituie minim 10% din costul locuinței. O altă condiție ar fi veniturile lunare minime care trebuie să constituie cel puțin 50% din plata lunară aferentă creditului (credit + dobînzi + comision de garanție) și pot fi calculate cumulativ cu veniturile membrilor familiei sale.

În vara anului 2018 Guvernul a anunțat noi modificări ale programului ”Prima casă”, astfel la moment, statul nu doar garantează, ci și compensează unor categorii de împrumutați o parte din costul locuinței. 

“Prima casă-2” — lansat la 1 iunie fiind un program locativ pentru bugetari și funcționarii publici și are drept scop atragerea tinerilor la muncă în sectorul bugetar. În cadrul programului statul își asumă obligația de a le compensa participanților jumătate din costul locuinței procurate, iar împrumutații vor achita cea de-a doua jumătate a creditului ipotecar inclusiv dobînzile. 

“Prima casă-3” funcționează din 3 august fiind un program de procurare a locuinței pentru familiile cu copii. Astfel, reeșind din numărul minorilor în familie, compensațiile din partea statului pot constitui de la 10% pînă la 100% din mărimea creditului ipotecar. Respectiv, dacă familia are un copil, statul compensează 10% din creditul ipotecar, doi – 25%, trei – 50%, patru și mai mulți – pînă la 100%. Mărimea compensațiilor lunare pentru copii se stabilește prin următoarea formulă: suma totală a creditului ipotecar (fără rate și alte plăți bancare) înmulțită la procentul compensației (în funcție de numărul minorilor din familie) și împărțită la 216 (numărul lunilor cuprinse în 18 ani – pînă la majoratul copilului). La atingerea majoratului, statul va revizui mărimea asistenței financiare acordate. Iar dacă între timp ân familia participanților la programul “Prima casă” se mai naște un copil, ei vor putea cere de la stat compensații, reieșind din noile schimbări. 

Menționăm că, recent, Ion Chicu scria pe o rețea de socializare, că dacă solicitantul de participare la programul “Prima casă” activează într-o instituție bugetară, inclusiv finanțată din bugetul local, într-o instituție medicală sau de educație, și familia mai educă copii minori, el poate conta pe acordarea ambelor categorii ale compensațiilor de stat — în cadrul programului “Prima casă-2 și “Prima casă-3”. Astfel încît suma totală a compensațiilor oferite de bugetul de stat se poate ridica pînă la 100%.

Метки: ,
0690 04 444
SUNAȚI ACUM!: 069004444 / 061056560 / 061060960 / 060737771 / 062197777